Ажурирани дворански рекорди АСРС са 31.03.2021.

ИО АСРС је усвојио одлуку на приједлог такмичарске комисије АСРС, да се након завршене дворанске сезоне ажурирају и ускладе дворански рекорди АС РС са Правилима и пропозицијама.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.