Сатанак у Министарству породице омладине и спорта РС

Представници АСРС на састанку у Министарству , породице омладине и спорта РС. Теме састанка су биле досадашња успјешна сарадња, подршка започетим пројектима као и развој атлетске инфраструктуре и атлетике као базичног спорта прве категорије у Републици Српској. Састанку су присуствовали министар породице омладинр спорта РС Селма Чабрић, помоћник министра за спорт Марио Ђуран, предсједник АСБиХ и АСРС Душко Ивичић, члан УОАСРС др.Станислав Палија те ген.сек.АСРС Небојша Матијевић.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.