Усвојен нови Правилник о регистрацији и преласку атлетичара АСРС

ИО АСРС усвојио је нови Правилник о регистрацији и преласку атлетичара АСРС усклађен са Законом о спорту РС. Уједно овим правилником је предвиђено да прелазни рок траје од 15.новембра до 15. децембра. 2022.

 

Правилник о регистрацији и преласку атлетичара АСРС 2022 

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.