Усвојен нови Статут АСРС

На скупштини АСРС одржаној 17.12.2022. у Источном Сарајеву , усвојен је нови Статут АСРС усклађен са новим Законом о спорту РС.

Статут можете погледати овдје.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.