Усвојене допуне Правилника о бодовању успјешности атлетичара, клубова и тренера АСРС

ИО АСРС је на приједлог такмичарске комисије АСРС усвојио Одлуку о допунама Правилника о бодовању успјешности атлетичара, клубова и тренера АСРС.

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.